За Pino
За Pino

Дървени образователни играчки Pino

 

Производството на дървените играчки Pino започва през 2008 г. Притежател на търговската марка Pino е Jamax M, Сърбия – компания с дългогодишен опит в търговията и производството на бебешки стоки. Още през първите години от съществуването си марката израства бързо – предлага се в близо 10 европейски страни и от 2015 г. насам всяка година участва на изложението за играчки в Нюрнберг.

 

Pino предлагат играчки за различни възрасти – от 12 месеца до 7+ години. Семейните игри са подходящи за малки и големи. Асортиментът постоянно се разширява, така че всяко дете да може да намери любимата си играчка Pino.

 

Играчките Pino се произвеждат от различни видове висококачествена дървесина от иглолистни и каучукови дървета, с неутрален аромат, бои на водна основа и лепила от естествени смоли, така че са напълно безвредни за здравето на децата. Освен това всички повърхности са гладки, а ръбовете - заоблени. Философията на марката е да изгради доверие у родителите чрез удовлетвореност и безопасност на играчките.

 

Играчките Pino са произведени в съответствие с европейския стандарт EN 71. Качеството се контролира през целия производствен процес. Независимо от това се правят изпитания и анализи по отношение на качество и безопасност в независима лаборатория – IHTM, Белград.

 

По този начин родителите могат да бъдат сигурни, че в ръцете на техните деца има напълно безопасни играчки, изработени от естествени материали.

 

NTC Учебна система Pino - Стимулирайте високия потенциал на вашите деца!

 

До 7-годишна възраст се формират 70% от връзките между невроните (синапси) в мозъка. От техния брой зависи интелектуалното развитие на детето. Подходящото стимулиране може да му помогне да достигне своя биологичен потенциал.

 

Учебната система NTC (NurturingTalentedChildren – насърчаване на талантливи деца) възниква в резултат на дългогодишния труд на специалисти от 7 страни в областта на неврофизиологията, педагогиката, психологията и педиатрията.

 

Създателят на NTC програмата, д-р Ранко Райович, лекар специалист по вътрешни болести, се занимава дълги години с изследвания в областта на невроендокринологията и неврофизиолгоията. Той е президент на Международния комитет на Менса за надарени деца и член на Съвета на директорите на Mensa International. Основател е на национални организации на Менса в няколко европейски страни.

 

Какво представлява NTC учебната система?

 

Учебната програма NTC е създадена въз основа на експертни изследвания в областта на педагогиката, медицината, психологията и специалното образование с цел да се усъвършенстват интелектуалните способности и функционалните умения на децата. Въпреки че програмата е пригодена за всички деца, нейната полезност се разгръща при заниманията с талантливи деца и допринася за развитието на вродените способности.

 

Пълната NTC програма е изградена от няколко етапа и включва прости физически и умствени упражнения, които насърчават развитието на естествения биологичен потенциал на децата. В рамките на втората си фаза програмата използва специални учебно-технически средства, съдържащи символи на абстрактни понятия, като например играта "Не се сърди човече", игри за памет или пъзели. Всяка от тези игри е многофункционална: дидактическа играчка, подпомагаща развитието на фините двигателни умения и координацията на движенията, като същевременно – като част от NTC системата – улеснява използването на програмата, разширява знанията на детето чрез запознаването му с по-голям брой символи и улеснява преминаването към по-високо ниво на програмата.

 

За разлика от класическото репродуктивно учене, което се основава на повторението на факти, функционалното (полезно) познание представлява способността да се разберат и да се използват по-рано придобитите знания при решаване на конкретен проблем. Целта на NTC програмата е да насърчи ангажираността на децата по лесен, опростен и забавен начин  - т.е.чрез игра, разчитайки на добре балансирана стимулация в период от живота им, в който те развиват модели на мислене.

 

Pino NTC играчките са направени така, че децата да могат безпроблемно да научат голям брой символи (знамена) и след това да разпознават изображения, характерни за съответната страна, като съответно развиват асоциативно мислене. След това, на следващото ниво, децата навлизат в света на различни класификации, подредби и асоциации – а това е една изключителна основа за по-нататъшното ефективно учене и мислене. Към всяка играчка има подробни инструкции как конкретно да се приложи NTC системата за учене.