Формуляр за отказ и връщане на продукти

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До: НИГАНИ ООД

София, ж.к. Младост 2, бл. 224, вх. 2 (на гърба на блока)

info@znaiko.bg

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

/наименование и описание на продукта или продуктите/

Поръчано на:…………………………………………….............. получено на:………………………………………………………………….

Номер на поръчка:……………………………………………………………………………………………………………………………................

Име на потребителя:………………………………………………………………………………………………………………………..................

Адрес на потребителя:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Подпис на потребителя:…………………………….(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата:……………………………………………………………